Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Kleine lerarenbanen in het voortgezet onderwijs

woensdag 29 april 2009 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: Regioplan Beleidsonderzoek
Datum uitgave rapport: April 2009  

Verschillende partijen in het onderwijs geven aan het van belang te vinden het aantal ‘sprokkelbanen’ (hieronder wordt verstaan dat de leraar meerdere kleine aanstellingen moet combineren om aan een substantieel inkomen te komen) terug te dringen. Zo wordt het onderwerp in het rapport van de commissie leraren aangekaart en refereert het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) in zijn reactie op de WIO-nota 2009 eveneens aan het bestaan ervan.

Over de mate waarin wordt gesprokkeld en hoe groot het probleem is, is echter weinig bekend. Uit een analyse van het Onderwijsblad van onderwijsvacatures komt naar voren dat ongeveer een kwart van de vacatures bestaat uit banen van minder dan tien lesuren (0,4 fte). Uit de meest recente arbeidsmarktbarometer blijkt dat bijna tien procent van de vacatures in het derde kwartaal van 2007 een baanomvang had van minder dan 0,25 fte. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat sprokkelbanen voor leraren extra belastend zijn, zeker voor startende leraren. Toch kunnen kleine banen ook aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld voor docenten die hun baan willen combineren met een studie, met een baan buiten het onderwijs of met zorgtaken. Voor zowel scholen als leraren kan een kleine baanomvang een manier zijn om elkaar af te tasten. Scholen kunnen doelbewust kleine banen aanbieden, maar mogelijk zien ze zich in sommige gevallen ook gedwongen tot het aanbieden van dergelijke vacatures.