Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Leraar 2020 - een krachtig beroep!

dinsdag 14 juni 2011 | Loopbaan & professionalisering

14 juni 2011

Dit kabinet zet in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Het doet dat voor alle sectoren van het onderwijs. Om richting te geven aan die kwaliteitsversterking, brengt het kabinet in de eerste helft van 2011 een aantal actieplannen uit.
Voor het primair onderwijs is dat ‘Basis voor Presteren’,
voor het voortgezet onderwijs ‘Beter Presteren’.
Voor het MBO is in januari 2011 het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ gepubliceerd,
en voor het Hoger Onderwijs komt er een strategische agenda met een uitwerking van de voorstellen van de commissie Veerman.

Over de hele linie moet dit leiden tot leerlingen die tot de mondiale top behoren, en die de beste kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt hebben. Voor deze leerlingen is het van belang dat zij les krijgen van goed én voldoende onderwijspersoneel.