Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Leraar zijn Meer oog voor persoonlijke professionaliteit

vrijdag 29 maart 2013 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Onderwijsraad
Datum: maart 2013

De Onderwijsraad constateerd dat er weinig aandacht is voor de persoonlijke kant van het beroep van leraar. Hij heeft daarom een verkenning uitgevoerd naar de aard van de professionaliteit van individuele leraren in hun dagelijks handelen en (beroeps)houding.

De school als maatschappelijk instituut wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de samenleving. Vanuit hun onderwijsopdracht moeten leraren betekenisvol aansluiten bij veranderingen in de leefwereld van hun leerlingen. Die veranderingen maken de beroepssituaties van leraren complexer en meer divers en onvoorspelbaar. Deze veranderende beroepscontext vraagt om een gedegen vakkennis en vakbekwaamheid en om een persoonlijke professionaliteit die individuele leraren in staat stelt om in praktijksituaties vanuit hun onderwijs-pedagogische waarden eigen keuzes te en deze te verantwoorden naar betrokkenen. Zo kunnen zij het gezag en de ruimte voor professioneel handelen verwerven en behouden.

Gerelateerde onderwerpen