VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Leraren en het goede leren

dinsdag 13 januari 2015 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Auteurs: Cok Bakker en Hartger Wassink in samenwerking en afstemming met de leden van de onderzoeksgroep 'Het Goede Leren'.
Publicatiedatum: januari 2015

In de brochure “Leraren en het goede leren” leggen Cok Bakker en Hartger Wassink uit waarom juist persoonlijke reflectie en ontwikkeling van leraren zo belangrijk is.

In het onderwijs en de lerarenopleiding wordt steeds sterker de nadruk gelegd op het toetsen van harde vaardigheden en kennis. Dat is tot op zekere hoogte terecht om een minimumniveau van leraren te kunnen eisen. De afgelopen jaren is daarom het aantal kennistoetsen op de lerarenopleidingen sterk toegenomen. Maar door die sterkere nadruk lijkt vergeten te worden, wat het belang is van persoonlijke reflectie voor leraren. Als je leerlingen vraagt wat ze belangrijk vinden in een leraar, dan krijg je paradoxale antwoorden te horen. Een goede leraar is streng, maar weet op tijd uitzonderingen te maken. Heeft humor, maar laat de leerlingen ook hard werken als het moet. Heeft vakkennis, maar weet dat vooral op een aansprekende manier te brengen.

Tegenstrijdigheden combineren
Om die tegenstrijdigheden te kunnen combineren, moet de leraar niet alleen vaardigheden hebben, maar vooral een persoon zijn. Je moet je als leraar dus ook als persoon ontwikkelen. Daarvoor is het onontbeerlijk te reflecteren op je eigen levensloop, je normen, waarden en overtuigingen. Hoe beter je je jezelf kent als leraar, hoe beter je kunt omgaan met de kleine, dagelijkse dilemma’s in de klas. Moet ik streng zijn, of juist toegeeflijk? Deze leerling eruitsturen, of juist nog een kans geven?

Normatieve professionalisering
De ontwikkeling van die balanceer-act noemen we ‘normatieve professionalisering’. In de brochure ‘Leraren en het goede leren. Normatieve professionalisering in het onderwijs’ staat uitgelegd wat de auteurs daarmee bedoelen en hoe lerarenopleidingen en scholen daar vorm aan kunnen geven.

Meer informatie