Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Lerarentekort aanpakken via werving buurlanden

woensdag 23 maart 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum: maart 2011

In opdracht van het SBO heeft het onderzoeksteam van het CAOP geanalyseerd in hoeverre leraren uit buurlanden een nieuw arbeidspotentieel vormen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs. De onderwijsarbeidsmarkt, het wervingsbeleid en de lerarenopleidingen in Vlaanderen en Duitsland worden besproken. Er is nagegaan in welke mate Vlaanderen en Duitsland te maken hebben met lerarentekorten en overschotten en hoe dit aansluit op de Nederlandse situatie. Praktijkvoorbeelden bieden inzicht in de vraag met welke aspecten rekening  gehouden moet worden bij het werven en aannemen van leraren uit buurlanden.

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat werven in buurlanden voordelen oplevert. Zo hebben leraren uit Vlaanderen en Duitsland een dubbele lesbevoegdheid. Dit kan een voordeel zijn bij het oplossen van lerarentekorten in bepaalde vakken. Ook de aantrekkelijkheid van het Nederlandse onderwijssysteem voor buitenlandse leraren en studenten komt aan bod. Zo blijkt dat in Nederland leraren sneller doorgroeien in hun salaris. Ook komt naar voren dat de onderwijscultuur in Nederland soms wordt verkozen boven eigen land door leraren, omdat op Nederlandse scholen minder hiërarchie heerst en meer interactie is tussen leraar en leerling. Voor Duitse studenten is de Nederlandse lerarenopleiding aantrekkelijk omdat de instroomeisen lager zijn en de lerarenopleiding in Nederland ongeveer twee jaar korter duurt dan in Duitsland. 

Gerelateerde onderwerpen