Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Leren loont het langst: een praktische leidraad

dinsdag 19 oktober 2010 | Loopbaan & professionalisering

SBO heeft de publicatie 'Leren loont het langst' uitgebracht. Deze publicatie geeft scholen een praktische handreiking om te bevorderen dat hun medewerkers blijven leren en groeien en daardoor duurzaam inzetbaar blijven in het onderwijs.  

De kwaliteit van docenten bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. De arbeidsmarkt in het onderwijs kent kwantitatieve en kwalitatieve spanningen. Zowel in regio's waar tekorten dreigen als in regio's waar het leerlingaantal krimpt is het belangrijk dat docenten met plezier blijven werken. Ook zij staan in hun loopbaan van tijd tot tijd voor de vraag: hoe kan ik mijzelf blijven uitdagen in mijn werk? In 'Leren loont het langst' wordt, aan de hand van onderzoek, geïllustreerd dat dit niet enkel een individuele aangelegenheid is. Beeldvorming, patronen in de omgang met elkaar en in de organisatie beïnvloeden de keuzes die mensen maken. Dit inzicht is bijzonder waardevol.  

Aan de slag
Scholen kunnen de leidraad gebruiken om aan de slag te gaan met de vraag wat er binnen de eigen organisatie aan bijdraagt dat medewerkers gedurende hun loopbaan blijven leren. De publicatie beschrijft uitgebreid de aanpak, hulpmiddelen en werkvormen waarmee scholen met het genoemde thema aan de slag kunnen gaan.  

Meer weten of boekje opvragen?
Neem dan contact op met Tom Fluitsma, senior adviseur HRM van het CAOP via t.fluitsma@caop.nl.