Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Loopbaanmonitor onderwijs 2017

vrijdag 1 december 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Loopbaanmonitor onderwijs 2017
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ 
Uitgave rapport: oktober 2017 

De Loopbaanmonitor onderwijs onderzoekt de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van gegevens over afgestudeerden van de lerarenopleidingen in de periode 2010-2015, en de resultaten van een enquête onder afgestudeerden uit 2015 en 2016.

De uitkomsten van het eerste onderdeel staan centraal in deze rapportage, met als belangrijkste bevinding dat het percentage recent afgestudeerden dat aan de slag is gekomen in het onderwijs na het dieptepunt van het schooljaar 2013/14 ook in het schooljaar 2015/16 verder is gestegen. Voor afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleiding geldt dat deze stijging ook in het schooljaar 2016/17 heeft doorgezet.

Conclusies
  • De positieve kentering die in de voorgaande edities van de Loopbaanmonitor werd gesignaleerd, namelijk een stijging van het aandeel pas afgestudeerden dat werkzaam is in het onderwijs na jaren van daling, heeft zich ook volgens de meest recente cijfers doorgezet. Het beroepsrendement na één jaar van afstudeercohort 2014 en 2015 ligt zo’n vier (pabo, ulo) tot zeven (tweedegraads lerarenopleiding) procentpunt hoger dan dat van afstudeercohort 2012.
  • Naast de ontwikkeling van het beroepsrendement, laat het onderzoek ook zien dat de arbeidsmarktpositie van starters aan dynamiek onderhevig is. Daarbij valt op dat er niet alleen uitval optreedt onder pas afgestudeerde leraren, maar dat er ook afgestudeerden zijn die pas na verloop van jaren in het onderwijs aan de slag gaan.
  • Uit de analyses blijkt verder dat de groep afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleidingen en de ulo die zowel na één jaar als na vijf jaar niet werkzaam is in het onderwijs een stuk groter is dan de groep afgestudeerden die na één jaar wel in het onderwijs begonnen zijn, maar na vijf jaar blijken te zijn uitgevallen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verliest de sector direct na afstuderen dus veel meer afgestudeerden dan in de paar jaar daarna (afgestudeerden die uitvallen uit het onderwijs).
Zie ook de Kamerbrief over lerarentekort en de voortgangsrapportage plan van aanpak lerarentekort.