VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Loopbaanmonitor onderwijs 2019

maandag 6 januari 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren.
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ 
Uitgave rapport: november 2019

De Loopbaanmonitor onderwijs onderzoekt de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van gegevens over afgestudeerden van de lerarenopleidingen in de periode 2012-2017, en de resultaten van een enquête onder afgestudeerden uit 2017 en 2018.

De uitkomsten van het eerste onderdeel staan centraal in deze rapportage, met als belangrijkste bevinding dat het percentage recent afgestudeerden dat aan de slag is gekomen in het onderwijs ook volgens de nieuwste cijfers verder gestegen is. Voor afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleiding en de universitaire lerarenopleiding is het percentage dat na één jaar een baan heeft in het onderwijs voor afstudeercohorten 2015 t/m 2017 relatief stabiel.

Conclusies

  • Voor de afgestudeerden van de pabo is voor cohort 2017 een verdere stijging zichtbaar in het  beroepsrendement na één jaar, waarbij de betrekkingsomvang van de gevonden baan bovendien duidelijk hoger ligt. Ook het beroepsrendement na één jaar van afgestudeerden aan de tweedegraadslerarenopleiding laat tussen de cohorten 2016 en 2017 een stijging zien, terwijl er bij de afgestudeerden aan de ulo tussen de cohorten 2016 en 2017 sprake is van een lichte daling. Het beroepsrendement na één jaar van afstudeercohort 2017 ligt respectievelijk zo’n drie (ulo), tien (tweedegraads lerarenopleiding) en twaalf (pabo) procentpunt hoger dan dat van afstudeercohort 2012.
  • Naast de ontwikkeling van het beroepsrendement, laat het onderzoek ook zien dat de arbeidsmarktpositie van starters aan dynamiek onderhevig is. Daarbij valt op dat er niet alleen uitval optreedt onder pas afgestudeerde leraren, maar dat er ook afgestudeerden zijn die pas na verloop van jaren in het onderwijs aan de slag gaan.
  • Uit de analyses blijkt verder dat de groep afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleidingen en de ulo die zowel na één jaar als na vijf jaar niet werkzaam is in het onderwijs een stuk groter is dan de groep afgestudeerden die na één jaar wel in het onderwijs begonnen zijn, maar na vijf jaar blijken te zijn uitgevallen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verliest de sector direct na afstuderen dus veel meer afgestudeerden dan in de paar jaar daarna (afgestudeerden die uitvallen uit het onderwijs).

Zie ook de Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2019.