Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Loopbaanonderzoek CNV Onderwijs

dinsdag 15 januari 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: CNV Onderwijs (CNVO)
Uitgevoerd door: Schooljournaal
Datum onderzoek: december 2012

Onderwijs als veilige haven voor vastgeroeste mensen die niet van hun plek te branden zijn? Of onderwijs als het walhalla van de carrièrekansen? Schooljournaal peilde in opdracht van CNV Onderwijs in december 2012 de mening van 37.000 onderwijsmensen over loopbaanmogelijkheden. Aan het onderzoek is deelgenomen door 3.334 personeelsleden waarvan 515 personeelsleden uit het voortgezet onderwijs.

Conclusies:  
 • Carrièremogelijkheden (VO)
  Van de 515 personeelsleden uit het vo is 35% tevreden over carrièremogelijkheden in het onderwijs, 50% ontevreden en 15% heeft geen mening. Vooral mannen, jongeren en onderwijsondersteuners zijn ontevreden.  
        
 • Carrièrestappen (geheel onderwijs)
  De carrièrestappen die men wil maken: 29% wil een volgende stap maken in de loopbaan, 44% misschien en 24% niet. Welke stap dat dan zou zijn? De grootste groep (41%) wil de huidige functie verdiepen, 19% wil een functie buiten het onderwijs, 17% wil een andere taak/functie op de eigen school, 12% wil dezelfde functie op een andere school en 12% wil doorstomen naar het management. Opvallend is dat een kwart van de 61-plussers een functie buiten het onderwijs wil. Over het algemeen geldt dat de ambitie afneemt en de tevredenheid toeneemt naarmate de leeftijd hoger is, de ervaring langer en het aantal jaren aan de school groter.   
          
 • Meer salaris (VO)
  Op de vraag ‘wat vind je belangrijker als er geld te besteden zou zijn voor personeelsbeleid in het onderwijs?’ antwoordt 45% ‘meer salaris’ (bij onderwijsgevenden en schoolleiding staat dit antwoord op de eerste plaats), 40% meer professionaliseringsmogelijkheden (favoriete antwoord bij het oop) en 15% meer carrièrekansen. 
       
 • Functiemix (VO)
  De meerderheid van de respondenten (81%) weet wat de functiemix is. Bij driekwart wordt de functiemix daadwerkelijk uitgevoerd op school, bij 16% niet en 10% weet het niet. Op de vraag ‘Of er gelijke kansen zijn op toekenning van een hogere functie in het kader van de functiemix’, antwoorden de respondenten uit het voorgezet onderwijs: 28% ‘ja’, 47% ‘nee’ en 25% geen mening.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen