VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Meer tijd voor onderwijsverbetering

dinsdag 7 maart 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: bevindingen uit onderzoek Regioplan over hoe onderwijsprofessionals denken over de mogelijkheden om meer ontwikkeltijd te creëren.
In opdracht van: Ministerie OCW
Uitgevoerd door: Regioplan
Datum rapport: februari 2017

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer de motie Van Meenen/Ypma aangenomen over het stellen van een maximum aan de lesgevende taak van docenten en zo de werkdruk onder leraren te verminderen en hun meer tijd te geven om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing. Het kabinet is verzocht om samen met het onderwijsveld voorstellen uit te werken om leraren deze tijd te geven. Er zijn daarbij verschillende scenario’s denkbaar, zoals iets doen aan de onderwijstijd, meer docenten of onderwijsassistenten inzetten, een andere les- en klassenstructuur bedenken en/of het onderwijs anders inrichten. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wilde graag een kwalitatief beeld van hoe onderwijsprofessionals zelf over deze mogelijkheden denken. Wat zijn volgens hen de voors en tegens en de effecten van de verschillende opties?

Om daarachter te komen, heeft Regioplan digitale fora ingericht waar docenten, schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs hun mening konden geven en onder elkaar konden discussiëren over manieren om tijd te creëren voor onderwijsverbetering. De bevindingen uit het hele onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd.

Conclusie
De deelnemers aan dit onderzoek zien de noodzaak en behoefte om tijd vrij te spelen voor docenten om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en om vorm te geven aan onderwijsvernieuwing. Het is echter niet mogelijk om één oplossing of de beste oplossing te benoemen. Veel opties hangen met elkaar samen of zijn voorwaardelijk.
Reflectie op het eigen werk en het werk van het team, bijvoorbeeld door intervisie, komt vaak naar voren als gewenste invulling van de vrijgekomen tijd. Ook het verbeteren en beter voorbereiden van de lessen wordt onder docenten vaak genoemd.