Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek CNV Onderwijs: werkdruk en taakbeleid

dinsdag 18 juni 2013 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken

Onderzoek naar Werkdruk en Taakbeleid
In opdracht van: CNV Onderwijs (CNVO)
Datum onderzoek: mei 2013

Na signalen over de toegenomen werkdruk in het onderwijs heeft CNV Onderwijs onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van werkdruk in het onderwijs. Welke van de taken zouden minder kunnen? Wie veroorzaakt deze extra taken? Welke gevolgen hebben deze taken voor de leraar? 701 docenten en 178 oop’ers uit het voortgezet onderwijs vulden de vragenlijst in.  

Conclusies: 
  • Werkdruk volgens docenten en oop'ers sterk toegenomen
    Volgens 91 procent van de ondervraagde docenten is de werkdruk in het voortgezet onderwijs de afgelopen drie jaar (fors) toegenomen. Nog eens 82 procent van de docenten verwacht dat deze stijging de komende jaren zal toenemen. Bijna de helft van de docenten, zo’n 45 procent, stelt dat zij veel te weinig uren toegekend krijgen voor de niet-lesgevende taken die zij moeten doen. Nog eens 36 procent zegt dat zij hiervoor iets te weinig uren krijgen. Docenten laten daarnaast weten dat zij teveel administratie en papierwerk moeten doen als docent (78 procent).
  • Oorzaken hoge werkdruk oop’ers
    Allerlei ongeplande bijkomende taken (69 procent) binnen werktijd en geen vervanging bij verlof of afwezigheid (59 procent) en gebrek aan waardering voor het werk (35 procent) zijn voor de oop'ers de oorzaken voor de hoge werkdruk.
  • Instemming wijziging takenbeleid
    Van de docenten geeft 47 procent aan dat het taakbeleid bij hen op school de afgelopen drie schooljaren is gewijzigd zonder dat daarvoor de benodigde instemming van tweederde van het personeel is verkregen. Afspraken die vastgelegd zijn in de cao worden niet nagekomen. En dat geldt ook voor het niet afstemmen van het aantal klokuren.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen