Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek psychische klachten bij werknemers in het onderwijs

zondag 15 april 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Door: Arbo Unie
Datum publicatie: april 2012

Arbo Unie werkt samen met ruim 1500 onderwijsstellingen in Nederland op het gebied van arbodienstverlening en duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek vindt sinds 2007 plaats onder ruim 60.000 werknemers (waarvan ruim 14.000 werknemers in het voortgezet onderwijs) binnen deze onderwijsinstellingen.

Conclusies
Het onderzoek toont aan dat in de afgelopen jaren een toename is van medewerkers die zich vanwege psychische klachten ziek melden. Binnen het voortgezet onderwijs zien we, na een aanvankelijke daling, het verzuim door psychische klachten sterk stijgen. Het primair onderwijs laat een gestage stijging zien naar 46% van het langdurig verzuim veroorzaakt door psychische klachten. In het hoger onderwijs, waarbij we drie meetmomenten beschikbaar hebben, is wel een stijging te zien in het verzuim, maar is het aandeel psychische klachten lager.

Oorzaken
Jan van den Hoogen (senior arbeids- en organisatiedeskundige van Arbo Unie): “Het is een zorgwekkende trend die wij de laatste jaren binnen het onderwijs zien. Het verzuim in het onderwijs loopt na een jarenlange daling weer op en deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van medewerkers met psychische klachten. Psychische klachten hebben natuurlijk meerdere oorzaken en liggen vaak in een combinatie van situaties in de werk- en privésfeer. Het lijkt er echter op dat de doorgaans zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers in het onderwijs extra kwetsbaar zijn voor de toenemende eisen die vanuit maatschappij en overheid aan onderwijsmedewerkers worden gesteld.” Het onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat verzuim door psychische klachten in alle leeftijdscategorieën voorkomt.  

Gerelateerde onderwerpen