Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek Zicht op personeelsbeleid

maandag 12 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Binnen het onderwijs wordt veel tijd en energie gestoken in het professionaliseren van scholen en schoolbesturen. Voor scholen en schoolbesturen is het belangrijk om na te gaan of dit daadwerkelijk wat oplevert. In hoeverre zijn zij al een “professionele school”?

Dit kortlopend onderwijsonderzoek beschrijft hoe scholen en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs deze vraag kunnen beantwoorden voor een belangrijk beleidsterrein: het gevoerde personeelsbeleid. Personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs maakt de laatste decennia een gestage ontwikkeling door. Was P&O voorheen vooral een administratieve aangelegenheid, tegenwoordig houden scholen zich bezig met zaken als competentieontwikkeling en beloningsdifferentiatie. Dit geldt ook voor de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Binnen dit schoolbestuur heeft personeelsbeleid een duidelijke plaats gekregen; zo zijn alle onderliggende scholen academische opleidingsscholen en wordt er actief gewerkt aan een set kaderregelingen die de onderliggende scholen ondersteunen bij het voeren van een professioneel personeelsbeleid. In dit onderzoek spelen indicatoren een belangrijke rol, omdat scholen en schoolbesturen als de Alliantie deze kunnen gebruiken als middel om zicht te houden op het gevoerde beleid. In de commerciële en industriële sector is het al langer gangbaar om te werken met (prestatie)indicatoren. De manier waarop deze sectoren met indicatoren omgaan is om diverse redenen niet zomaar overdraagbaar naar het onderwijs.
In dit rapport is daarom geprobeerd een vertaalslag te maken die recht doet aan het onderwijs, teamleiders die het personeelsbeleid uitvoeren en de positie van leerkrachten. De onderzoekers willen graag de Alliantie scholen bedanken voor hun medewerking. Leerkrachten, teamleiders en staf hebben ondanks drukbezette agenda’s tijd kunnen vrijmaken voor dit onderzoek, en dit leverde vaak interessante gesprekken op.

Gerelateerde onderwerpen