Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoeksrapport Agressie op het werk

woensdag 18 juli 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Uitgevoerd door: TNO
Datum uitgave rapport: 18 juli 2012

Personeel in het onderwijs blijkt bovengemiddeld vaak te maken te krijgen met agressie van externen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO naar agressie op de werkvloer tussen 2007 en 2011. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de databestanden van de Nationale enquete arbeidsomstandigheden (NEA), het NEA cohortonderzoek en de Werkgeversenquete Arbeid (WEA).

In het onderzoek wordt door TNO een onderscheid gemaakt tussen externe en interne agressie. Externe agressie duidt vaak op agressie afkomstig van ouders van leerlingen, terwijl interne agressie duidt op agressie door collega's.

Onderwijspersoneel krijgt bovengemiddeld vaak te maken met externe agressie. Het algemene percentage ligt op 24%, maar in het basis- en speciaal onderwijs krijgt 30% van het onderwijspersoneel te maken met externe agressie. In het voortgezet onderwijs gaat het om 39%. 
In de periode 2007 tot 2011 nam blootstelling aan pesten door externen flink af: van 25% in 2007 tot 17% in 2011. Toch blijft dit percentage in vergelijking met andere sectoren hoog.

Cijfers over interne agressie in het onderwijs wijken volgens TNO nauwelijks af van de landelijke trend.

Het complete onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

Gerelateerde onderwerpen