VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Ontwikkelperspectieven en loopbanen van leraren

maandag 18 januari 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Advies over ontwikkelperspectieven en loopbanen van leraren van de Kritische Vrienden van de Lerarenagenda aan de minister en staatssecretaris
Uitgave: november 2015

Als leraar wil je jezelf blijven ontwikkelen en carrière maken. De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda hebben nagedacht over drie scenario’s die dit mogelijk maken. Ze beschrijven dit in het advies ‘Ontwikkelperspectieven en loopbanen voor leraren’ dat ze medio november 2015 hebben aangeboden aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Aanleiding is het feit dat het beroep van leraar weinig ontwikkelmogelijkheden heeft, terwijl de ontwikkelmogelijkheden die er zijn niet gebaseerd zijn op een samenhangende visie op het beroep van leraar en leiden tot starre structuren. Bovendien richten de bestaande structuren zich op individuele leraren wat onderlinge competitie kan versterken. Mogelijkheden voor teams om gezamenlijk hun ontwikkeling ter hand te nemen ontbreken. Door meer expliciete samenhang te creëren ten aanzien van (groei in) taken, verantwoordelijkheden, competentieniveaus en financiële beloning kan een beroep ontstaan dat als loopbaan aantrekkelijk is en dat individuele leraren prikkelt en stimuleert zich te blijven ontwikkelen.

In het advies worden drie opties voor het denken over loopbaanpaden beschreven, waarbij één optie de sterke voorkeur heeft. Die optie gaat uit van ontwikkelperspectieven en loopbanen die teamgedreven zijn waarbij lerarenteams gezamenlijk de regie nemen ten aanzien van leiderschap, professionalisering en beloning. Die optie kan richtinggevend zijn bij toekomstige beleidsbeslissingen.