Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Op weg naar meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het vmbo

zaterdag 1 december 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Opdrachtgever: besturen van de vmbo-scholen in de regio zuidelijk Noord‐Holland
Uitgevoerd door: Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Datum onderzoek: 2012

Op initiatief van verschillende schoolbesturen in zuidelijk Noord-Holland is onderzoek gedaan door het lectoraat HRM van de Hogeschool van Amsterdam naar de wijze waarop het vmbo en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Dit onderzoek vloeide voort uit het feit dat in deze regio tekorten aan vmbo-docenten werden verwacht, waarbij de gedachte was dat een deeltijdaanstelling in het vmbo van werknemers elders, deze tekorten zouden kunnen verminderen.

Het rapport met conclusies en actiepunten om deze uitwisseling te versterken vindt u op de website van The Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM)