Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

 • thema
  donderdag 17 januari 2019 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2017-2018

  Het doel van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het po, vo en mbo en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
 • thema
  donderdag 17 januari 2019 IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

  Dit rapport heeft als kernthema het met IPTO gemeten percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als peildatum 1 oktober 2017.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  donderdag 10 januari 2019 Sociale veiligheid in en rond scholen

  In het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school.

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  woensdag 9 januari 2019 Promotiebeurzen voor docenten

  Om te stimuleren dat docenten zich verder ontwikkelen, zijn er verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen waaronder een vijftal beursinitiatieven.

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  dinsdag 4 december 2018 Rapport Evaluatie Vierslagleren VO tranches 2015-2017 en 2016-2018

  Een onderzoek naar de ervaringen van leraren en schoolbesturen met de subsidieregeling Vierslagleren-VO.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
 • thema
  dinsdag 4 december 2018 Sociale veiligheid van docenten

  Een kwantitatief onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs.

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  maandag 26 november 2018 Waar blijft de middenmanager?

  Een onderzoek naar de strategische rol van team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  maandag 8 oktober 2018 LOF voor de leraar 2.0 - Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen worden

  LOF richt zich op individuele leraren die zich vanuit een eigen leerproces dienstbaar willen maken aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijs binnen hun school context.

  Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
 • thema
  dinsdag 2 oktober 2018 Working apart together

  Collectief handelingsvermogen in twee docententeams in het hbo

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  dinsdag 25 september 2018 NEA 2017 Uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs

  De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer

filteren