Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Peer review in de praktijk

vrijdag 8 maart 2013 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Ecorys
Datum uitgave rapport: 8 maart 2013

Ecorys heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van ’Peer review’ onder leraren in het po, vo en mbo. Peerreview is onderdeel van het ‘Actieplan Leraar 2020’ om de professionaliteit van docenten en schoolorganisaties te verbeteren. Het onderzoek laat goede praktijkvoorbeelden zien van scholen die verschillende vormen van peer review toepassen, bijvoorbeeld collegiale consultatie, intervisie, collegiale visitatie en interscolaire visitatie. De praktijkvoorbeelden bieden praktische handvatten voor scholen die peer review willen inzetten. Zo wordt er gekeken naar de opbrengsten, inbedding en borging en naar knelpunten en succesfactoren van peer review.

Belangrijkste conclusies:

Hoe te starten?
Om peer review in de schoolorganisatie goed te laten starten is het allereerst van belang dat docenten positief staan ten opzichte van peer review. Heldere communicatie over de doelen en opbrengsten is hiervoor noodzakelijk. Deelnemers aan peer review dienen daarnaast een open en lerende houding te hebben, zodat ze kritisch naar zichzelf, de ander en de eigen organisatie kunnen kijken. De schoolleiding dient bovendien te laten zien dat zij belang hecht aan peer review, bijvoorbeeld door docenten te faciliteren in tijd.

Wat levert het op?
Docenten leren graag van elkaars talenten en vergoten zo hun kennis, staan zelfverzekerder voor de klas en zijn zich meer bewust van de opbrengsten van hun eigen onderwijs. Op deze manier wordt de kwaliteit van hun onderwijs vergroot. Binnen scholen kan een meer open cultuur ontstaan waarbij medewerkers eerder om hulp vragen en het kan het invoeren van veranderingen vergemakkelijken. Enkele scholen zien zelfs dat het tot een verbetering van de eindexamenresultaten heeft geleid.

Bron: Ecorys

Gerelateerde onderwerpen