Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Positionpaper ‘Krimp en onderwijs’

woensdag 12 mei 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Nationaal netwerk bevolkingsdaling
Uitgevoerd door: Nationaal netwerk bevolkingsdaling
Datum publicatie: voorjaar 2009  

De themagroep Krimp en Onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling heeft in de eerste helft van 2009 een positionpaper opgesteld waarin zij de gevolgen van de bevolkingsdaling voor het onderwijs beschrijven. Deze ontwikkelingen kunnen naast financiële en personele gevolgen ook een risico vormen voor de kwaliteit, diversiteit en bereikbaarheid van het onderwijs. Zonder ingrijpen zal niet alleen het onderwijsaanbod verschralen, maar komt ook de regionale economie in gevaar door gebrek aan aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

De themagroep Krimp en Onderwijs heeft ook haar inbreng gehad in het Interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling en zal in de loop van 2010 een Handboek krimp in het onderwijs opstellen, de belemmeringen in de wet- en regelgeving beschrijven en de personele gevolgen in kaart brengen.

Gerelateerde onderwerpen