Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Proefschrift: The influence of induction programs on beginning teachers well-being and professional development

woensdag 30 juni 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma’s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma’s daarvoor belangrijk zijn. Hiernaar is onderzoek gedaan met een interviewstudie en een grootschalige vragenlijststudie.  

Het onderzoek bevestigt de toename van het gebruik van inductieprogramma’s. Vaak ligt de nadruk in inductieprogramma’s op emotionele ondersteuning en het helpen van docenten bij problemen met klassenmanagement. Er is beperkte aandacht voor onderwerpen met betrekking tot pedagogiek en vakdidactiek. Het meest essentiële kenmerk van een inductieprogramma dat bijdraagt aan het welbevinden van beginnende docenten is de mate waarin de mentor ondersteunend is.  

De meeste docenten ervaren slechts weinig invloed van het inductieprogramma op hun professionele ontwikkeling. De ervaren invloed hangt echter sterk samen met de kenmerken van een inductieprogramma. De onderzoeksresultaten suggereren een aanzienlijke invloed op de professionele ontwikkeling wanneer inductieprogramma’s beter georganiseerd en gefaciliteerd zijn, wanneer er meer aandacht wordt besteed aan onderwerpen gerelateerd aan professionele ontwikkeling en wanneer de mentoren beter in staat zijn docenten uit te dagen in hun professionele ontwikkeling.  

Op basis van het onderzoek worden drie aanbevelingen gedaan om de invloed van inductieprogramma’s op de professionele ontwikkeling van beginnende docenten te bevorderen:
  • De inductie van beginnende docenten meer faciliteren.
  • Mentoren selecteren op de competentie van mentoren om docenten te kunnen uitdagen in hun professionele ontwikkeling.
  • De professionele ontwikkeling van docenten een meer centrale plaats geven in scholen, bij voorkeur in samenwerking met lerarenopleidingen.

Gerelateerde onderwerpen