Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Professionalisering in praktijk - literatuurstudie

donderdag 1 december 2011 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum: november 2011

Er zijn zorgen over het ontwikkelingstempo van scholen tot professionele arbeidsorganisaties. De professionele toerusting van docenten is van wezenlijk belang voor een optimale leeropbrengst bij leerlingen en behoort centraal te staan. Om schoolleiders en schoolbestuurders in staat te stellen aan dit proces vorm te geven, dient ook hun professionalisering aandacht te krijgen. De stand van zaken wordt beschreven op grond van literatuuronderzoek en op grond van acht case studies van scholen voor voortgezet onderwijs. Deze case studies zijn in een separaat rapport opgenomen getiteld ‘Professionalisering van de praktijk. Dynamiek en dialoog in scholen’. In dit literatuuronderzoek worden de resultaten van de case studies meegenomen in het licht van de beschikbare literatuur over professionalisering in het vo.

Aanbevelingen
Uit de belemmerende en bevorderende factoren als benoemd uit de case studies door ITS zijn diverse praktische aanbevelingen te destilleren. Deze hebben betrekking op helderheid van procedures, het kennen van de professionele ruimte, het nemen van initiatief, het hebben van een visie, voldoende aandacht en leidinggevende of coachende vaardigheden en uiteraard voldoende middelen. Van doorslaggevend belang daarbij is dat de dialoog tussen docenten en schoolleiders zich verdiept en dat men gericht is op afstemming en opbrengsten. Belangrijk is ook om het effect van professionalisering op de leerlingprestaties te meten.