Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Professionalisering in praktijk. Dynamiek en Dialoog in scholen

dinsdag 20 december 2011 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: ITS
Datum uitgave rapport: 19 december 2011

Aanleiding voor de casestudie zijn de zorgen van de sociale partners van het voortgezet onderwijs over het ontwikkelingstempo van scholen tot professionele arbeidsorganisaties.

Sturing, personeelsinstrumenten, kritische factoren en opbrengsten

In acht hoofdstukken zijn schoolportretten op een gelijksoortige wijze beschreven en scheppen zij een helder beeld van de praktijk van professionalisering. Daarvoor heeft ITS (Nijmegen) gesprekken gevoerd met schoolleiders, P&O’ers, voorzitters medezeggenschap, met jongere en oudere leraren.

De rode draad in de verhalen is steeds de schoolspecifieke vormgeving van vijf professionaliseringspraktijken waarbinnen sturing, personeelsinstrumenten, kritische factoren en opbrengsten worden uitgewerkt. De beschrijvingen gaan steeds in op de verschillen in perspectief tussen schoolleiding en leraren. Het valt op dat een directe koppeling tussen professionalisering en verbetering van onderwijsprestaties van leerlingen op beperkte schaal aanwezig is. Meer samenhang tussen doelen en middelen en tussen de te realiseren doelen van professionalisering onderling lijkt gewenst.

Bevorderende en belemmerende factoren
Uit de praktijkcases is een schema met bevorderende en belemmerende factoren in professionaliseringspraktijken gedestilleerd. Dat geldt ook voor een schema over instrumenten en sturing op het gebied van individuele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling.