Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Rapport: Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs

vrijdag 7 december 2012 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

CAOP Research is door de Stichting Participatiefonds gevraagd onderzoek te doen naar ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt voor personeel in het po. Op basis van de bevindingen wil het PF maatregelen inventariseren, die zij (alleen of samen met anderen) kan treffen om knelpunten te helpen verminderen.

Het Participatiefonds heeft onder andere als taak werklozen te begeleiden naar ander werk. Een van de genoemde opties om dit te bewerkstelligen is het ondersteunen van regionale mobiliteitscentra. Een van de taken van zo’n centrum is het in kaart brengen van sector overstijgende mobiliteit, bijvoorbeeld van PO naar VO.

Gerelateerde onderwerpen