Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Rapport 'Het bekwaamheidsdossier in het vo'

dinsdag 22 februari 2011 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Onderwijsinspectie
Datum: januari 2011

Rapport 'Het bekwaamheidsdossier in het vo'
De Inspectie van het Onderwijs heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de bekwaamheidsdossiers van leraren in het voortgezet onderwijs. De inspectie concludeert dat er nog een wereld te winnen is; goede voorbeelden laten zien dat dit ook kan. De meeste scholen werken weliswaar met dossiers, maar nog niet zo dat er door vrijwel alle leraren structureel en gericht gewerkt wordt aan de eigen ontwikkeling en professionalisering. Ook is de verankering in het personeelsbeleid niet vanzelfsprekend.

Gerelateerde onderwerpen