Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017

maandag 12 januari 2015 | Loopbaan & professionalisering

Deze agenda is tot stand gekomen op basis van groepsgesprekken tussen OCW, leraren, schooldirecteuren, bestuurders en vertegenwoordigers van sectororganisaties, vakbonden en de Landelijke Ouderraad.
Datum uitgave: eind 2014

Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan.

Regels ontstaan vanuit de overheid, uitvoeringsorganisaties, de onderwijsinspectie, sociale partners en scholen zelf. Het is daarom belangrijk dat de aanpak van onnodige regelgeving op alle niveaus plaatsvindt. Het gaat om het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, zoals ruimte voor maatwerk en flexibele indeling van de lesuren in het voortgezet onderwijs, maar ook om een betere omgang met regels. In de regeldrukagenda zijn alle betrokken partijen acties overeengekomen om de regeldruk de komende jaren op alle niveaus aan te pakken.

Acties in de agenda voor het voortgezet onderwijs: 
 • Bieden van meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk;
 • Mogelijk maken delen van het eindexamen eerder af te leggen dan in het (voor-) laatste jaar;
 • Uitvoeren impact assessment bij wetvoorstel flexibilisering centrale examens;
 • Wegnemen belemmeringen voor (regionale) samenwerking;
 • Slimmer inrichten proces rond correctie na het tweede tijdvak cse;
 • Leren van buitenlandse praktijkervaringen en adviesaanvraag CITO over gevolgen van meerdere examenmomenten;'
 • Stimuleren professionele dialoog; 
 • Opstellen handreiking over taakbeleid en slim omgaan met ‘tijd’;
 • Opnemen timemanagement en planning als onderdeel van de lerarenopleiding en professionaliseringsaanbod;
 • Investeren in scholing van digitale vaardigheden van onderwijspersoneel;
 • Versterken vraagarticulatie richting softwareontwikkelaars;
 • Uitvoeren onderzoek neveneffecten sturen op rendementen en cijfers in het vo.

 

Gerelateerde onderwerpen