Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

woensdag 9 september 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Uitgevoerd door: CAOP Kennis en Internationale Zaken
Auteurs: Deborah van den Berg, Richard Defourny, Zachary Kuipers en Sean Stevenson
In opdracht van: VOION
Datum publicatie: september 2015

Groeit of krimpt het aantal leerlingen? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? Omdat de arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs sterk regionaal ingekleurd is, is het belangrijk een helder beeld te hebben van de huidige en verwachte arbeidsmarkt in de verschillende regio’s. Om die reden heeft Voion naast een overkoepelende nationale arbeidsmarktrapportage ook 14 regionale rapportages op laten stellen, waarin inzicht wordt geboden in de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de vo-arbeidsmarkt.

In de rapportages staan ontwikkelingen en prognoses over:
  • leerlingen
  • werkgelegenheid
  • samenstelling personeelsbestand (leeftijd en vakken)
  • uitstroom lerarenopleidingen
  • bevoegdheid
Verwachtingen
De rapportages laten o.a. zien dat na een groei van het aantal leerlingen de afgelopen jaren, vanaf 2015 het aantal leerlingen gaat afnemen. Zo zal in regio’s als Limburg en Zeeland het aantal leerlingen in de komende 5 jaar met meer dan 10 procent dalen. De werkgelegenheid voor leraren zal afnemen. Toch is de verwachting dat voor o.a. de exacte vakken veel onvervulde vacatures zullen ontstaan door de relatief grote uitstroom van oudere docenten en geringe instroom van studenten aan de eerstegraads lerarenopleidingen voor deze vakken.