Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Samen leren van Lesson Study

vrijdag 8 december 2017 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Onderzoek (masterthesis) naar kritieke leermomenten van docenten tijdens het doorlopen van een Lesson Study cyclus.
Door: Titia Keuning
Datum: november 2016

Dit onderzoek heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in hoe Lesson Study als collectief leerproces werkt en hoe docenten binnen deze methodiek zowel individueel als in gezamenlijkheid leren. De verkregen inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om de ontwikkeling van complexe en/of nieuwe docentvaardigheden binnen de school teambreed te laten plaatsvinden teneinde de kwaliteit van het onderwijs doorgaand te verbeteren.

Lesson Study
Lesson Study is een methodiek waarbij lessen gezamenlijk door docenten worden voorbereid, bestudeerd en gereviseerd onder begeleiding van een externe deskundige die zowel procesmatig als inhoudelijk ondersteunt. Doel van deze werkwijze is om steeds in de praktijk te toetsen in hoeverre de lesinhoud en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevorderen (Logtenburg & De Lange, 2013).

Samenvattende conclusie
Lesson Study is een krachtige collectieve professionaliseringsmethode die docenten stimuleert te focussen op het leren van de leerlingen. Lesson Study is daarmee bij uitstek geschikt om de meer complexe docentvaardigheden als differentiëren, activeren en de aandacht voor leerstrategieën verder te ontwikkelen. De focus op het leren van de leerlingen zorgt er voor dat docenten zelf de regie nemen voor hun professionele ontwikkeling en professionele ruimte. Wanneer schoolleiding en docenten hier in gezamenlijkheid mee aan de slag gaan, kan dit op langere termijn een cultuurverandering in de school als professionele leergemeenschap bewerkstelligen.