VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Samen werken aan onderwijs

woensdag 30 juli 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Datum uitgave rapport: juli 2014

Eind 2013 presenteerden de bewindslieden van het ministerie van OCW ‘de Lerarenagenda’, waarin de ambities voor het leraarsberoep tot 2020 zijn beschreven. Eén van de ambities gaat over de school als lerende organisatie. Samenwerking van leraren onderling en met kennispartners (lerarenopleidingen, onderzoeksinstituten) wordt bij deze ontwikkeling van groot belang geacht. 

Een projectgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), aangevuld met specifieke expertise, is gevraagd om te verkennen hoe de samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en onderzoeksafdelingen van hogescholen en universiteiten kan worden verbeterd en verspreid.

Het rapport is aangeboden aan de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (HO&S), de huidige eigenaar van dit beleidsdossier en de betrokken stelseldirecties Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).