Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Samenvatting pilotfase Frisse Scholen

dinsdag 1 juni 2010 | Veilig, gezond & vitaal werken

Tien frisse scholen: gezond en energiezuinig - Samenvatting pilotfase ‘Frisse Scholen’

Geluidsoverlast van buiten én binnen. Flikkerende en verblindende verlichting. Stinkende toiletten. Donkere stoffige lokalen. Binnenlucht die zo vies is dat de hygiënische grenswaarde wordt overschreden. In de winter last van koude voeten en tocht. In de zomer last van oververhitting. Ramen die niet open kunnen. Torenhoge energierekeningen. Dit zijn enkele van de problemen die in de pilotfase van het ‘Frisse Scholen’ project van SenterNovem zijn aangetroffen. Het beeld komt overeen met wat er in de media over scholen wordt gezegd: “dat zelfs gevangenissen een betere binnenluchtkwaliteit hebben dan scholen” en dat “schoolgebouwen grote energieverspillers zijn”.

Gelukkig zien steeds meer mensen in Nederland het belang in van een energiezuinige en gezonde school. Tien scholen met concrete renovatie- en verbouwplannen hebben hierin het voortouw genomen. Deze scholen hebben in het afgelopen half jaar meegedaan aan de pilotfase van het ‘Frisse Scholen’ project. Voor een verslag lees de samenvatting.