VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2021

donderdag 14 oktober 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: VO-raad
Datum: oktober 2021

De VO-raad heeft de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs verzameld zodat iedereen kan zien waar het onderwijs mee te maken heeft en gaat krijgen. De rapportage zal jaarlijks verschijnen en presenteert de laatste informatie over de belangrijkste thema’s voor het funderend onderwijs. De nieuwe jaarlijkse rapportage werd op 7 oktober voor het eerst gepresenteerd aan de Tweede Kamercommissie voor onderwijs.

Conclusies

 1. Vroege selectie slecht voor kansengelijkheid
  De Sectorrapportage 2021 laat zien dat bij 39% van de leerlingen het schooladvies werd heroverwogen door een hogere score op de eindtoets. Bij 10% van de leerlingen leidde dat tot een bijstelling van het schooladvies naar een hoger niveau. Het onderwijssysteem selecteert leerlingen te vroeg: al met twaalf jaar. De cijfers onderschrijven het belang van een kansrijker onderwijsstelsel voor leerlingen waarin later geselecteerd wordt en beter gedifferentieerd.
 1. Digitalisering onderwijs in stroomversnelling
  Cijfers uit de sectorrapportage laten zien dat de digitalisering van het onderwijs tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling kwam en dat leraren een grote sprong hebben gemaakt in hun digitale vaardigheden.

 2. Lerarentekort loopt op
  Een grote bedreiging voor het onderwijs en de kwaliteit daarvan is het groeiende lerarentekort, zo laat de sectorrapportage opnieuw zien. De nieuwste ramingen voor het voortgezet onderwijs gaan uit van een verwacht tekort van 1.263 fte's in 2024. In 2029 groeit dat tekort bij ongewijzigd beleid uit tot ruim 1.633 fte's. Deze voorspelde tekorten komen bovenop de bestaande tekorten. 

 3. Verouderde schoolgebouwen
  Data uit de sectorrapportage laten zien dat het gemiddelde schoolgebouw 40 jaar oud is en pas na 69 jaar wordt vervangen. 80% van de schoolgebouwen heeft een binnenklimaat (licht, lucht, geluid en temperatuur) dat niet voldoet aan de normen.

Onderdelen

 • Voorwoord door Paul Rosenmöller
 • Werken aan goed onderwijs
 • Bedrijfsvoering
 • Personeel
 • Digitalisering
 • Leerlingendaling
 • Sector in cijfers
 • Colofon

Bekijk de Sectorrapportage vo 2021 >>