VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Sociale veiligheid van docenten

dinsdag 4 december 2018 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Kwantitatief onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs.
In opdracht van: DUO Onderwijsonderzoek en advies
Uitgevoerd door: dr. Eric Elphick en drs. Liesbeth van der Woud
Datum publicatie: 21 november 2018

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft in oktober en november 2018 een kwantitatief onderzoek verricht onder docenten in het voortgezet onderwijs om landelijk te inventariseren hoe het is gesteld met hun sociale veiligheid op school.

Rapportcijfer
De docenten konden de mate waarin zij zich veilig voelen op hun school aangeven door een rapportcijfer te geven, waarbij 1 staat voor zeer onveilig en 10 voor zeer veilig. Het gemiddelde rapportcijfer dat de docenten geven voor hun sociale veiligheid is een 7,8 (in 2015 was dit een 8,6).

Aansluitend hebben de onderzoekers de docenten gevraagd hun oordeel over hun sociale veiligheid toe te lichten. De toelichtingen kunnen als volgt worden samengevat:

Rapportcijfer 6 of lager ­ 
 • Er is een grote kloof tussen de prioriteiten van de leiding en de werkvloer;­ 
 • De leiding onderneemt onvoldoende actie bij incidenten (geen steun, niet serieus nemen);
 • ­Roddelen/negativiteit op de werkvloer door leiding en collega’s;­ 
 • Beslissingen en werk(druk) vinden van bovenaf zonder overleg plaats;­ 
 • Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag door leerlingen en/of ouders;­ 
 • Ontstaan angstcultuur (niet durven zeggen wat je denkt, angst voor beoordeling, afreageren bij kritiek);
 • ­Collegialiteit/steun tussen collega’s mist;­ 
 • Slechte communicatie/bereikbaarheid van de leiding.  

Rapportcijfer 7 of hoger

 • Leidinggevenden en/of collega’s bieden steun (bij incidenten en/of conflicten);­ 
 • Er is sprake van goede collegialiteit;­ Er is nauwelijks sprake van incidenten;­ 
 • Er is een positieve, ontspannen en vertrouwelijke (werk)sfeer;­ 
 • Het is een kleine school;­ 
 • Op school heeft men onderling respect voor elkaar;­ 
 • Er zijn op school duidelijke afspraken/regels en controle.