VOION Haganum 2144

Publicaties

Staat van de Schoolleider 2023

woensdag 10 mei 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Factsheet die inzicht geeft in het vak schoolleider, de uitdagingen die er zijn en de kansen die er liggen om het schoolleiderschap te versterken.
Uitgave: VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Datum: mei 2023

De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen op initiatief van de VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en in samenwerking met een redactieraad van schoolleiders uit het voortgezet en primair onderwijs. De Staat beschrijft de kanten van het vak van schoolleiders en laat de veeleisendheid zien. Vier kernvraagstukken komen aan bod; schoolleiderstekort, begeleiding van startende schoolleiders, professionalisering en het samenspel tussen schoolleiding en bestuur. Bij elk vraagstuk wordt een aantal oplossingsrichtingen geschetst voor beleid, besturen en schoolleiders zelf.

Waar liggen kansen om schoolleiders te faciliteren zodat zij zich kunnen focussen op de kern van hun opdracht: op onderwijs, onderwijsprofessionals en alle leerlingen?

Gerelateerde onderwerpen