VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Stecr leidraad 'Taken en deskundigheid van preventiemedewerkers'

donderdag 22 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Iedere werkgever met meer dan 15 medewerkers in dienst dient één of meer van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Alleen in bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever die rol zelf vervullen. Een preventiemedewerker moet volgens de wetgever zorgen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf.
De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:
• het (mede) uitvoeren van de risicoinventarisatie en -evaluatie,
• het adviseren van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
• het uitvoeren van preventietaken die voortkomen uit het plan van aanpak.