Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Stilstaan bij de start

zaterdag 1 februari 2014 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo
In oprdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: APS/Kempelonderzoekscentrum
Datum uitgave: februari 2014

Dit onderzoek richt zich niet op de starters, maar op hun begeleiders. Onderzocht wordt welke kenmerken en praktijken er zijn die een begeleider tot een bekwame begeleider maken. Dit onderzoek is ook bedoeld om meer inzicht te krijgen in hoe bekwame begeleiders zich ontwikkeld hebben. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in de begeleidingspraktijk van een bekwame begeleider.

Het onderzoeksrapport gaat in op:
  • de bouwstenen van een goede begeleidingspraktijk
  • kenmerken van bekwame begeleiders
  • elementen die de begeleider een bekwame begeleider maken

Conclusie:
Succesvol begeleiden van starters is kansrijk als er sprake is van:
1) inbedding van begeleiding in het strategisch beleid van de school en
2) kwaliteit van het begeleiders (de drie niveaus van begeleiden) die in het handelen terugkomt.