Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

maandag 1 februari 2010 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Onderzoeken naar de factoren die bepalend zijn voor studiesucces en studieuitval en over de start van nieuwe studenten in de lerarenopleidingen. Wat motiveert hen om aan de opleiding te beginnen? Hoe ‘landen’ zij in hun nieuwe opleiding?
Uitgevoerd door: ResearchNed io van SBO

Studiesucces en studieuitval staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De hoge uitval in het eerste studiejaar in het hoger onderwijs wordt gelukkig niet langer beschouwd als een vast gegeven, maar als een probleem dat om een oplossing vraagt. Studieuitval kost de samenleving geld, het levert de betrokken studenten veel tijdverlies en teleurstelling op en het belemmert Nederland in het realiseren van de ambitie om vijftig procent van de beroepsbevolking hoog op te leiden.
Om die reden besloot ResearchNed in 2008 een nieuw landelijk onderzoek te ontwikkelen naar de entree van startende studenten in het hoger onderwijs: de Startmonitor. Op verzoek van het SBO zijn hieraan speciaal vragen toegevoegd voor studenten in de lerarenopleidingen.

Enkele conclusies:

  • Minder en late voorbereiding
    Studenten die uitvallen, missen vaker informatie bij hun studieoriëntatie, bezoeken minder vaak intensieve voorlichtingsdagen (als proefstuderen) en worden beperkter beïnvloed door algemene voorlichtingsdagen. Ze zeggen ook minder te hebben nagedacht over hun keuze en beginnen daar ook laat mee. Ook spelen idealistische keuzeoverwegingen een kleinere rol bij de uitvallers. Verder starten zij de opleiding met lagere verwachtingen en denken zich er minder thuis te zullen voelen. Ook schatten deze studenten hun kansen op het halen van het einddiploma lager in. De uitvallers van de pabo verwachten vaker problemen met wiskunde, rekenvaardigheden en Engels te krijgen. De uitvallers van de tweedegraads lerarenopleidingen met wiskunde, zelfstandig werken en studievaardigheden.  
  • Wel leraar willen worden, maar toch anders kiezen
    Er is een groep studenten die interesse heeft in het leraarsvak maar toch voor een andere studierichting kiest. Deze groep denkt dat de opleiding niet uitdagend genoeg is en twijfelt over latere loopbaanmogelijkheden en inkomensgroei. In de studievoorlichting is dit beeld bij te stellen: de onderwijssalarissen zijn verbeterd en de diversiteit aan functies groeit.

 

 

Gerelateerde onderwerpen