Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Topteam Krimp: Krimp als structureel probleem

donderdag 20 mei 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
Uitgevoerd door: Topteam Krimp
Datum: oktober 2009  

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft begin 2009 het Topteam Krimp ingesteld. Het Topteam Krimp bestond uit H.F. Dijkstal en J.H. Mans. De opdracht aan het Topteam was het analyseren van knelpunten en kansen, die bevolkings- en huishouddaling met zich meebrengen en het formuleren van oplossingsrichtingen en aanbevelingen.  

Het Topteam is in begin 2009 haar werkzaamheden gestart voor de Regio Parkstad Limburg. In de zomer van 2009 is afgesproken de opdracht te verbreden naar de krimpregio's Groningen en Zeeland. De rapportages voor alle drie de regio's zijn inmiddels afgerond.  

Uit deze rapportages blijkt dat alle drie de regio's wel te maken hebben met een krimpende bevolking maar dat de omstandigheden en oplossingsrichtingen in alle drie de regio's anders zijn.

Gerelateerde onderwerpen