VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

maandag 5 oktober 2015 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar de Triggerfactoren in het radicaliseringsproces
Uitgevoerd door: Universiteit van Amsterdam i.s.m. Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Uitgave: September 2015

In dit rapport wordt de rol van triggerfactoren bestudeerd in het radicaliseringsproces. Dit zijn gebeurtenissen die aanwijsbaar een (verdere) (de-)radicalisering in gang zetten. Er bestaan twee categorie├źn triggerfactoren: keerpunten en katalysatoren. 'Keerpunten' zijn gebeurtenissen die er toe leiden dat mensen open komen te staan voor een nieuwe ideologie of een nieuw wereldbeeld. Deze triggerfactoren leiden tot (verdergaande) radicalisering maar kunnen ook een proces van de-radicalisering inleiden. Onder 'katalysatoren' vallen gebeurtenissen die het radicaliseringsproces versterken of verzwakken.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen verschillende niveaus waarop triggerfactoren zich kunnen manifesteren: het micro-niveau (het niveau van de persoon), het meso-niveau (het niveau van de groep en andere directe sociale verbanden), en het macro-niveau (het maatschappelijke, (inter)nationale niveau). Daarbij kunnen de verschillende doorslaggevende gebeurtenissen in uiteenlopende fasen van het radicaliseringsproces plaatsvinden.