Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Verkenning 'Leraar zijn'

maandag 11 maart 2013 | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: de Onderwijsraad
Datum onderzoek: maart 2013  

De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden dan ook regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de professionaliteit van leraren verder te versterken. Deze richten zich vooral op de ‘buitenkant’ van het beroep, namelijk de status en het respect van de beroepsgroep, en veel minder op de ‘binnenkant’ van het leraarschap: de houding en het handelen van individuele leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Dit lijkt een witte vlek in debat en onderwijsbeleid te zijn.

De Onderwijsraad is daarom in gesprek gegaan met ruim 140 leraren en andere deskundigen om zo op zoek te gaan naar wat het tegenwoordig van individuele leraren vraagt om op een goede, professionele manier hun dagelijkse werk te doen; hun persoonlijke professionaliteit.  

Enkele conclusies uit de verkenning ‘Leraar zijn’:  
  • Leraren moeten weten waar ze voor staan
    Volgens de raad vereist professioneel handelen onder andere dat leraren weten waar ze voorstaan. Daarover moeten leraren in dialoog blijven met anderen. Door de eigen professionele waarden en doelen te expliciteren, kunnen leraren goed aan anderen uitleggen wat ze belangrijk vinden in het onderwijs. Van hieruit kunnen zij hun handelen verantwoorden en gezag verwerven.
  • Leraren met een missie benutten en creëren professionele ruimte
    Daarnaast betekent professionaliteit dat leraren binnen hun school invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering en inrichting van het onderwijs vanuit hun eigen professionele waarden en doelen. Een professionele houding betekent dus ook dat leraren invloed krijgen op de uitvoering en inrichting van het onderwijs en de ruimte die zij hiervoor krijgen benutten.

  • Zorg dat leraren een kritisch-onderzoekende houding aannemen
    Volgens de raad is het tot slot van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen op het gebied van vakinhoud en –didactiek. Ook is het van belang dat leraren een kritisch-onderzoekende houding aannemen. Deze houding is volgens de raad onlosmakelijk verbonden met hun professionaliteit.

Bron: Onderwijsraad / Verkenning 'Leraar zijn'