Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Verslag Taskforce Diversiteit Schoolbesturen

zaterdag 1 mei 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

In opdracht van: Taskforce Diversiteit Schoolbesturen
Uitgevoerd door: Taskforce Diversiteit Schoolbesturen
Datum uitgave rapport: mei 2010

Onderzoek van het SBO in 2007 wees uit dat slechts 2,5 procent van de bestuurders in het po en vo een dubbele culturele achtergrond heeft. Het aantal biculturele bestuurders is in het onderwijs al jaren zeer laag. Gezien de samenstelling van de leerlingenpopulatie, kunnen juist biculturele schoolbestuurders een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit.

Taskforce Diversiteit Schoolbesturen
In het voorjaar van 2008 is – op initiatief van SBO, in overleg met het ministerie van OCW – besloten de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen te formeren om de doelstelling ‘diversiteit schoolbesturen’ een extra impuls te geven. De taak van de Taskforce was diversiteit bij schoolbesturen te agenderen.

Eindverslag
In dit eindverslag wordt beschreven welke activiteiten de Taskforce in de periode 2008 - 2010 heeft uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. Ook wordt gereflecteerd op de belangrijkste bevindingen van de Taskforce aan over de succesfactoren en belemmeringen bij het bevorderen van de diversiteit in schoolbesturen. Tot slot staan in het rapport aanbevelingen op basis van de ervaringen van de Taskforce.