Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Versterking van de beroepsidentiteit

dinsdag 4 september 2012 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: onderzoek naar de versterking van de beroepsidentiteit
Uitgevoerd door: APS
Datum: 2008-2010

Het dreigend lerarentekort, de verminderde status van het beroep en de kritische toon in media en politiek over de kwaliteit van het onderwijs vragen om het versterken van de professionele identiteit en de beroepstrots van de leraar. Dit project wil scholen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid en het positief imago van het beroep. Het biedt scholen interventies die de ontwikkeling van een sterke professionele identiteit van de leraren in het team kunnen ondersteunen. Daarmee maakt het de doelen van het Actieplan LeerKracht van Nederland concreet op schoolniveau.

Het onderzoek 'Versterking van de beroepsidentiteit' is een onderzoeksproject dat in het kader van de SLOA-regeling door APS voor de vo-sector werd uitgevoerd in de periode 2008-2010. De publicatie 'op een dag ben je leraar' doet verslag van de belangrijkste inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd.

Conclusies
In onderzoek met leraren en schoolleiding van verschillende scholen zijn een aantal versterkers van de beroepstrots gevonden.
  • Het in de school samen delen van een visie op het onderwijs. 
  • Een duidelijke band tussen school en omgeving met veel externe contacten op alle niveaus. 
  • Heldere kwaliteitsstandaarden en resultaatgerichtheid. 
  • Persoonlijke aandacht van de schoolleiding voor zingeving en diepere waarden. 
  • Een balans tussen hard werken en tijd voor reflectie. 
  • Goed samenwerkende teams.
  • Hoogwaardige technologische voorzieningen in de werkomgeving. 
  • Een duidelijk loopbaanperspectief. 
  • Ondernemerschap en zelfsturing. 

Gerelateerde onderwerpen