Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Vertrekredenen jonge docenten in het vo

vrijdag 12 februari 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van : Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Datum: januari 2010    

Een op de acht jonge leraren in het voortgezet onderwijs zoekt een andere functie in of buiten de onderwijssector. Slechts een op de 25 jonge leraren verlaat daadwerkelijk het voortgezet onderwijs. In de rest van de publieke sector zoekt een op de zes medewerkers een andere baan. Dit blijkt uit de analyse ‘Vertrekredenen jonge docenten in het vo’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag. Vanwege het groeiende lerarentekort is het belangrijk om te weten hoe groot de uitstroom van leraren is en wat de vertrekredenen zijn.  

Zoekredenen
Tussen de jonge leraren die een andere baan zoeken, zitten waarschijnlijk ook leraren met een tijdelijke aanstelling of deeltijdbaan. Ze zoeken vooral een baan op een andere school. Jongeren overwegen wel vaker dan ouderen een baan buiten de eigen sector. Maar een andere baan zoeken of overwegen betekent niet altijd een vertrek.  

Vertrekredenen
Jonge leraren, die het vak wel verlaten, hebben als belangrijkste redenen: inhoud van het vak (22 procent), werkdruk (13 procent) en beperkte loopbaanmogelijkheden (10 procent). Zittende jonge leraren zijn vaak tevreden over de inhoud van het werk; een stijgende uitstroom van jongeren ligt daarom niet voor de hand.

Oudere leraren
Oudere leraren, die overwegen te vertrekken, zijn vaker ontevreden over de werkdruk, de hoeveelheid werk en de interne informatievoorziening en communicatie. Daarnaast zijn zij meer tevreden over de inhoud van het werk dan leraren die daadwerkelijk vertrekken.   

Basis van de analyse
Het SBO heeft gebruikgemaakt van een onderzoek onder overheidspersoneel (POMO 2008) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gegevens zijn van 2007 toen ruim 19.800 leraren voortgezet onderwijs jonger waren dan 35 jaar. Aan het onderzoek hebben ruim 1.400 leraren meegedaan.  

Gerelateerde onderwerpen