Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

VO-signaal Privacy - de bescherming van persoonsgegevens bij verzuim

woensdag 19 april 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Werkgevers hebben – o.a. in het kader van hun re-integratieverplichting - behoefte aan informatie over de zieke werknemer. Ook andere partijen, zoals arbodiensten, re-integratiebedrijven, het UWV en verzuimverzekeraars, hebben informatie nodig. Deze toenemende behoefte aan informatie raakt direct aan de privacy van de zieke werknemer. Voion heeft een informatieblad opgesteld dat ingaat op de regels rondom het uitwisselen van informatie over de zieke werknemer.

In VO-signaal Privacy leest u welke informatie u als werkgever mag opvragen bij uw zieke werknemer en welke gegevens u wel en niet mag registreren en verstrekken aan derden. Maar ook: wat mag de bedrijfsarts zonder toestemming van de zieke werknemer aan de werkgever doorgeven en wat niet? Kortom: Hoe kunt u het verzuim van een werknemer beoordelen en waar mogelijk beperken, rekening houdend met de persoonlijke levenssfeer en privacy van de werknemer?    

 
Meer informatie
Download hieronder meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp): 

Meer informatie over onderwijs en privacy, o.a. over leerlingenregistratie, leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: onderwerp Onderwijs.

Door middel van informatiebladen wil Voion scholen ondersteunen bij de invulling van goed werkgeverschap. Het zogenaamde VO-signaal signaleert belangrijke en relevante arbogerelateerde thema’s voor scholen in het voortgezet onderwijs die niet in de Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO voor komen. VO-signaal informeert u over wet- en regelgeving die samenhangt met de Arbowet. De informatie is to-the-point en wordt verduidelijkt met voorbeeldsituaties uit het voortgezet onderwijs. 

Gerelateerde onderwerpen