VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Voortgangsrapportages Lerarenagenda

dinsdag 28 november 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Kamerbrief over voortgang Lerarenagenda 2013-2020
Door: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum brief: 28 november 2017

In 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker De Lerarenagenda 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen. 

In een brief aan de Tweede Kamer kijken Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) terug op de ingezette acties vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en de bereikte resultaten. In de brief geven ze aan door te gaan met de ingezette acties van het vorige kabinet.

De voortgangsrapportage gaat in op  de volgende thema’s:

  • voldoende goede studenten aan betere lerarenopleidingen (lijn 1-3)
  • een goede start voor starters (lijn 4)
  • versterken carrièreperspectief voor leraren (lijn 5)
  • bevoegde leraren bieden onderwijs op maat (lijn 6-7)

De ministers concluderen dat er veel gebeurd is op alle lijnen maar zien ook dat er nog veel werk te doen is. “De beroepsgroep roert zich en wij nemen hun zorgen serieus. De komende maanden zullen wij samen met het veld bepalen wat nodig is om de kwaliteit en positie van de leraar in de school te versterken. Daartoe hebben wij de afgelopen weken de eerste gesprekken gevoerd, onder andere met de Stichting van het Onderwijs. Daarnaast vinden we het van groot belang om in gesprek te gaan met leraren en schoolleiders.

Tijdens bijeenkomsten en werkbezoeken willen we luisteren naar wat hen drijft en dwars zit”, aldus de ministers. “Wij gaan door met de ingezette acties van het vorige kabinet. Het terugdringen van de lerarentekorten heeft daarbij prioriteit. Daarover ontvangt uw Kamer parallel een brief. Het regeerakkoord beoogt ruimte te creëren voor leraren en scholen, door regels die niet bijdragen aan beter onderwijs te schrappen waar dat kan. We maken het kiezen voor de Pabo aantrekkelijker door de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de studie. Het onderwijs wordt voor toekomstige en huidige leraren aantrekkelijker door te investeren in betere arbeidsvoorwaarden en het verlagen van de werkdruk. Samen met de sector willen wij de komende tijd werken aan plannen om deze middelen effectief te besteden”.

Hieronder vindt u de verschenen voortgangsrapportages.