Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Werk maken van baan-baanmobiliteit

maandag 9 mei 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Regering
Uitgevoerd door: Ser-Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijsvraagstukken
Datum: 15 april 2011

In het advies 'Werk maken van baan-baanmobiliteit' beantwoordt de SER de vragen van het vorige kabinet in de adviesaanvraag van 3 december 2009 over Arbeidsmobiliteit tussen de publieke en private sector. De centrale vraag is hoe sociale partners en overheid baan-baanmobiliteit tussen en binnen markt, overheid en zorg (in beide richtingen) kunnen stimuleren en ondersteunen. De raad richt zich daarbij op vrijwillige baan-baanmobiliteit, omdat dit de meest voorkomende vorm van baan-baanmobiliteit is.

In het advies wordt uitgegaan van de noodzaak dan wel het toenemende belang van het vereenvoudigen van transities op de arbeidsmarkt. De raad formuleert in dit advies aanbevelingen aan de overheid en andere partijen op centraal en decentraal niveau om arbeidsmobiliteit te stimuleren.

Het SBO schreef naar aanleiding van het SER-advies een samenvattende notitie met de focus op de implicaties voor de onderwijs arbeidsmarkt.

Zowel de samenvatting van het SER-advies als de SBO-notitie zijn hier te downloaden.

Gerelateerde onderwerpen