VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Werken aan professionele ruimte in het vo

dinsdag 9 september 2014 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Auteur(s): Louis Thijssen (Voion), Ton Bruining (KPC Groep), Hanna de Koning (APS)
Uitgegeven door: Voion
Datum: september 2014

Kritische beschouwingen over het Nederlandse onderwijs, over onderwijsvernieuwingen en over de positie van de leraar hebben de afgelopen jaren geleid tot een pleidooi voor méér professionele ruimte voor leraren. De bedoeling van professionele ruimte is dat leraren iedere dag opnieuw in staat worden gesteld om goed onderwijs te verzorgen. Professionele ruimte is een resultaat van een dynamisch proces in school.

Er bestaat niet één beste manier om te werken aan professionele ruimte in de school.
Dit cahier geeft u dan ook geen blauwdruk voor de ontwikkeling er van. Wel geeft het enkele praktijkvoorbeelden met aanknopingspunten en vuistregels om zelf aan de slag te gaan. Ook komen de volgende vragen aan de orde:
- Wat is professionele ruimte?
- Waarom is het van belang om aan professionele ruimte te werken?
- Hoe verhoudt professionele ruimte zich tot zeggenschap?
- Wie kan op welke manier een begin maken met het werken aan professionele ruimte?
- Hoe ziet dat werken aan professionele ruimte er uit?
- Waar kan het werken aan professionele ruimte toe leiden?

Voion hoopt dat dit cahier u inspiratie geeft bij het werken aan de professionele ruimte in uw school.