Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Werkgevers Enquête Arbeid 2014

dinsdag 22 september 2015 | Veilig, gezond & vitaal werken

Betreft: Werkgevers Enquête Arbeid 2014
Uitgevoerd door: TNO
Datum rapport: september 2015

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder ruim 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen. De WEA geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

Organisaties hebben steeds vaker beleid voor duurzame inzetbaarheid
Het aandeel organisaties met beleid gericht op langer doorwerken van het personeel is toegenomen van 32% in 2010 naar 40% in 2014. Nog steeds treft minder dan de helft van de bedrijven maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken maar daarin is wel een toename te zien. In 2014 had 40% van de bedrijven dergelijke maatregelen opgenomen in hun bedrijfsbeleid, terwijl dat in 2010 nog 32% was. Het gaat dan om zowel ontziemaatregelen (zoals, vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket) als om stimuleringsmaatregelen (zoals het aanmoedigen van scholing of cursusdeelname, taakverbreding en gezondheidsbeleid).

Sectorale verschillen

Tussen de sectoren zijn er bovendien flinke verschillen: van de werkgevers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten heeft 55% maatregelen getroffen voor langer doorwerken van het personeel. Ook relatief veel - namelijk 50% - werkgevers in de landbouw, bosbouw & visserij treffen maatregelen gericht op langer doorwerken. In de bouwnijverheid en de financiële instellingen gaat het slechts om 30% en 35% van de werkgevers.

Ontzien van werknemers

Stimuleringsmaatregelen lijken onder werkgevers nog steeds minder ‘populair’ dan ontziemaatregelen. In 2014 trof slechts 15% van de werkgevers één of meer stimuleringsmaatregelen tegen 29% ontziemaatregelen. Meestal gaat het bij ontziemaatregelen om extra vrije dagen (19%) of aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers (12%). Ontziemaatregelen kunnen onbedoeld bijdragen aan negatieve stereotypering van oudere medewerkers, terwijl stimuleringsmaatregelen dit juist tegengaan.

Dit najaar volgen verdiepingsstudies waarin het duurzame inzetbaarheidsbeleid van werkgevers én de duurzame inzetbaarheid van werknemers centraal staan.
Voor meer informatie, ga naar: www.monitorarbeid.nl/wea. De Cijfers van de WEA 2014 zijn ook te raadplegen via de WEA Benchmarktool.