VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Werkwijzer RSI 2007

vrijdag 26 oktober 2012 | Veilig en vitaal werken

In Nederland gaan jaarlijks 340.000 tot 675.000 werknemers met werkgerelateerde klachten aan arm, nek en/of schouder naar de dokter. Het gaat daarbij niet alleen om beeldschermwerkers maar ook om anderen, zoals schoonmakers, inpakkers en oppermannen: allen mensen die tijdens hun werk doorlopend dezelfde beweging maken of langdurig dezelfde werkhouding aannemen of kortdurend zware krachten uitoefenen.

Met de Werkwijzer ‘Klachten aan arm, nek en/of schouder / RSI’ wil de kenniskring streven naar een snelle probleemanalyse met snel daaropvolgende multidisciplinaire interventies binnen een afgebakend tijdpad om de herstelkans te verhogen en de schadelast te beperken. De basis van de Werkwijzer wordt gevormd door het biopsychosociale model en het door de kenniskring ontwikkelde factorenmodel waaruit het ontstaan van klachten kan worden verklaard Het 5-fasenmodel met de verschillende fasen maakt het re-integratieproces inzichtelijk. De te onderscheiden fasen zijn: de klachtenfase, de inventarisatiefase, de interventiefase, de evaluatiefase en tot slot de eindsituatie.Daarnaast wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen, en aan overleg en afstemming tussen arboprofessionals en de werkgever/werknemer.

Lees hier de Werkwijzer RSI.

Gerelateerde onderwerpen