Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Werving van leraren

woensdag 1 oktober 2008 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
Uitgevoerd door: ResearchNed Nijmegen
Datum onderzoek: oktober 2008

Scholen en besturen zullen de komende jaren een flinke wervingsinspanning moeten doen. Om inzicht te krijgen in de werving van leraren is in de periode van 27 augustus tot 10 september 2008 een enquête gehouden onder schoolleiders, onderwijsmanagers en personeelsfunctionarissen. Enkele resultaten:
  • In het voortgezet onderwijs stonden aan het begin van het schooljaar nog ongeveer 900 vacatures open (circa 590 fte).
  • Bijna de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs had nog vacatures voor leraren openstaan.
  • Eén op de vijf respondenten in het voortgezet onderwijs ondervindt hinder van krapte op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuwe leraren.