Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet tot 2 oktober 2013

Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet tot 2 oktober 2013

Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Ook werkgevers die voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, kunnen een aanvraag tot eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst indienen. De Belastingdienst zal dan tot uiterlijk 1 december de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden.

Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf volgend jaar op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren.

Werkgevers hebben vanaf juni een lijst van UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen.
Werkgevers kunnen vervolgens binnen vier weken na ontvangst van deze stukken bij UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. UWV zal deze verzoeken van werkgevers zo zorgvuldig en snel mogelijk afronden. Werkgevers kunnen belang hechten aan deze informatie bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of publieke verzekering bij UWV. 

Bron: SZW http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2013/09/02/aanvraagtermijn-eigenrisicodragerschap-ziektewet-in-2014.html