Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

ABP is kritisch over plan voor lagere pensioenopbouw

Staatssecretaris Frans Weekers wil dat werknemers voortaan nog maar 1,75% van hun brutoloon belastingvrij mogen inzetten voor hun pensioenopbouw. Het huidige opbouwpercentage bij ABP is 2,05%. Dit plan levert hem veel kritische reacties op. Zowel de vakbeweging als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bang dat er voor de jongeren van nu, later te weinig pensioen zal zijn. Ook ABP heeft hier zorgen over.

Vooral effect op jongeren
'We maken ons zorgen of er – vooral voor jongeren – nog een adequaat pensioen mogelijk blijft', zegt Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van ABP. 'Een grote groep mensen zal door het lagere opbouwpercentage een pensioen van 70% van het gemiddelde inkomen – de huidige norm -  niet bereiken. Weekers gaat er vanuit dat mensen tot na hun 71e blijven doorwerken en dus langer pensioen opbouwen. Maar zelfs dan kunnen jongeren ongeveer 10 tot 30% minder pensioen krijgen ten opzichte van de gepensioneerden van nu.'

70% van gemiddeld verdiende loon
Staatssecretaris Weekers is van mening dat deelnemers ook in de toekomst een pensioen kunnen opbouwen dat uitkomt op 70% van hun gemiddeld verdiende loon (1,75% pensioenopbouw x 40 jaar voltijds werken = 70%). Maar of werknemers zo lang pensioen opbouwen zodat ze dit percentage halen, is nog maar de vraag. Het komt niet vaak meer voor dat iemand 40 jaar onafgebroken en fulltime werkt en pensioen opbouwt.

De Stichting van de Arbeid heeft een plan ingediend voor een verhoging van de pensioenopbouw met 0,1% tot 1,85%. De exacte uitwerking van deze verhoging van 0,1% is nog onduidelijk.

Bron: ABP